Danh mục sản phẩm

Mô tả nhóm sản phẩm


Máy làm mát Oshima

Máy làm mát không khí Oshima OS110-3500 Máy làm mát không khí Oshima OS110-3500
-20%
www.Oshimavietnam.com

Máy làm mát không khí Oshima OS110-3500

4,950,000₫ 6,187,500₫
MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ OSHIMA OS150-3500S MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ OSHIMA OS150-3500S
-20%
www.Oshimavietnam.com

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ OSHIMA OS150-3500S

6,898,000₫ 8,622,500₫
MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ OSHIMA OS180-5000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ OSHIMA OS180-5000
-20%
www.Oshimavietnam.com

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ OSHIMA OS180-5000

5,850,000₫ 7,312,500₫
MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ OSHIMA OS230-6000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ OSHIMA OS230-6000
-20%
www.Oshimavietnam.com

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ OSHIMA OS230-6000

6,240,000₫ 7,800,000₫
MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ OSHIMA OS280-4500S MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ OSHIMA OS280-4500S
-20%
www.Oshimavietnam.com

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ OSHIMA OS280-4500S

7,695,000₫ 9,618,750₫
MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ OSHIMA OS380-12000 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ OSHIMA OS380-12000
-20%
www.Oshimavietnam.com

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ OSHIMA OS380-12000

10,890,000₫ 13,612,500₫
Máy làm mát Oshima OS280-7000 Máy làm mát Oshima OS280-7000
-20%
www.Oshimavietnam.com

Máy làm mát Oshima OS280-7000

9,875,000₫ 12,343,750₫
Máy làm mát Oshima OS350-9000 Máy làm mát Oshima OS350-9000
-20%
www.Oshimavietnam.com

Máy làm mát Oshima OS350-9000

10,200,000₫ 12,750,000₫

Sản phẩm đã xem